Anläggning av Damm. Tyresö

Markarbeten när en villaägare i Brevik, Tyresö ville anlägga en damm i sin trädgård till sin fastighet på tomten. Gräventreprenaden bestod av markberedning, utjämning av nivåskillnader, stensättning och grustransporter. Anläggningsfirman jobbade på Svartbäcksvägen söder om Stockholm.