Bygge stenmur i natursten i Trångsund, Huddinge

Byggföretagets professionella murare uppförde en stenmur åt en kund boende på Drottningvägen i Trångsund utanför Huddinge. Kunden ville skapa en avgränsning i en relativt övervuxen trädgård. Vår anläggningsarbetare inledde arbetet genom att skapa yta. Det var en hel del träd och buskage som behövde avverkas och forslas bort. Därefter grävdes en mindre yta upp där muren skulle uppföras. Därefter lades natursten med murbruk på plats. Kunden är efteråt väldigt nöjd med resultatet och känner det som att hen fått en helt ny trädgård.

Behöver du bygga stenmur i Stockholm? Klicka här för att få mer information.