Dränering villagrund. Södra Nynäshamn

En kund kontaktade oss med en förfrågan om vi kunde hjälpa denne med dränering av en villagrund. Vår projektledare gjorde hembesök hos kunden för att undersöka förutsättningarna för jobbet. Han kunde snabbt konstatera att den befintliga dräneringen var undermålig. Vår grävmaskinist och ytterligare markarbetare startade snabbt arbetet. Vi grävde upp en ny dränering, täckte med makadam och dräneringsduk. Allt var klart inom loppet av några dagar. Dräneringen skedde på Däckvägen i Södra Nynäshamn.

Önskar du också få hjälp med en dränering av en professionell och pålitlig markentreprenör? Du kan hitta mer information om oss och våra tjänster här.