Husbyggnation i Haninge – Markarbete

Vi är Er Grävmaskinist & Grundläggare från Haninge i Stockholm. Vi är experter på entreprenadprojekt så som husbyggnationer. Vi utför hela entreprenaden i egen regi med egna lastbilar och grävmaskiner. All kompetens och utrustning som kan tänkas behövas finns i företaget. Här ett av våra grundprojekt där vi byggde en villa från grunden, la husgrund, byggde upp hela fasaden isolering och liknande.

I samarbete med en husbyggare från Haninge.