Husdränering & Grundisolering. Eriksvik Nacka

Dränering av 1.5-plans hus och isolering av grundfundamentet till fastigheten i Eriksvik i Nacka. Husägaren hade haft problem med vattenläckage, röta, fukt och möge. Med hjälp av grävmaskinster, anläggare och snickare invändigt i källaren på en villa från 50-talet på Eriksviksvägen i Stockholm.